Jubileusz 25-lecia kapłaństwa księdza Proboszcza

13 maja 1999 roku w Katedrze Rzeszowskiej Ksiądz Proboszcz – ks. Przemysław Drąg przyjął świecenia prezbiteratu.

Z okazji 25. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich składamy Księdzu najserdeczniejsze życzenia.

Dziękujemy za wszelką posługę dla całej wspólnoty parafialnej, za zaangażowanie, pomoc i życzliwość. Za zbliżanie nas do Pana Boga i pogłębianie naszej wiary poprzez głoszone Słowo Boże, sprawowane sakramenty i Twoją obecność.

Niech dobry Bóg obdarza Księdza Proboszcza obfitymi łaskami, zdrowiem, radością, a Matka Boża Głogowska wspiera swoim wstawiennictwem i otacza macierzyńskim płaszczem.

13 maja 2024 roku w naszym sanktuarium odbyła się się Msza Święta z okazji 25-lecia przyjęcia sakramentu kapłaństwa. Mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz infułat Wiesław Szurek – ówczesny rektor WSD Rzeszów, ks. Władysław Jagustyn – ojciec duchowny, a także księżą wyświęceni w roku 1999.

Galeria zdjęć: Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Proboszcza zdjęcia archiwalne i jubileusz

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Jubileusz 25-lecia kapłaństwa księdza Proboszcza została wyłączona

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

Za zgodność:
Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia została wyłączona

Dni Krzyżowe

W naszej parafii przeżywamy tzw. „Dni Krzyżowe”, które obchodzone są w poniedziałek, wtorek i środę przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego. Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych.

Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował w Galii ok. roku 470 biskup diecezji Vienne – Mamert, w związku z klęskami nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny. Nazwa „Dni Krzyżowe” wywodzi się stąd, że modlono się idąc w procesji z głównego kościoła do innych kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych. Od IX wieku śpiewano podczas procesji Litanię do Wszystkich Świętych. W średniowieczu w takich procesjach brali udział także królowie, magnaci, władze danego miasta, i cały lud – zazwyczaj w strojach pokutnych. W niektórych miejscowościach poświęcano popiół i posypywano nim uczestniczących w procesji.
Obecnie „Dni Krzyżowe” nazywane są dniami modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące.

Módlmy się o dobre urodzaje i zachowanie nas od klęsk żywiołowych.

Galeria zdjęć: Dni Krzyżowe” – dzień 1 Dni Krzyżowe – dzień 2

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Dni Krzyżowe została wyłączona

Wspomnienie św. Floriana

W kalendarzu liturgicznym 4 maja obchodzimy wspomnienie św. Floriana – męczennika, patrona strażaków.
Podczas wieczornem Mszy Świętej modliliśmy się za wszystkich strażaków z OSP Głogów Małopolski, dziękowaliśmy dobremu Bogu za ich odwagę i poświęcenie.
W niedzielę (5 maja) Ochotnicza Straż Pożarna w Głogowie Małopolskim prowadzili kwestę uliczną z przeznaczeniem na cele OSP Głogów Małopolski. W tym dniu na Rynku można było obejrzeć samochody strażackie, które OSP Głogów posiada na wyposażeniu.

Wszystkim strażakom OSP Głogów Małopolski składamy wyrazy wdzięczności. Niechaj ta trudna praca, pełna nieprzewidywalnych wyzwań, będzie dla Was źródłem osobistej satysfakcji oraz powodem do dumy w myśl hasła: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Galeria zdjęć: Wspomnienie św. Floriana – patrona strażaków 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Wspomnienie św. Floriana została wyłączona

3×3 „Teologia ciała” Jana Pawła II

Krótki kurs teologii praktycznej: 3×3: „Teologia ciała” Jana Pawła II.

Teologia ciała Jana Pawła II to fascynująca nauka, która odkrywa piękno i głębię ludzkiego ciała oraz jego znaczenie w planie Bożym. Poprzez nią możemy lepiej zrozumieć naszą godność, powołanie i relacje z Bogiem oraz innymi ludźmi. To także inspirująca droga do odkrywania prawdy o miłości, płciowości i małżeństwie, prowadząca do pełniejszego doświadczenia życia w zgodzie z boskim planem. Zagłębiając się w teologię ciała, otwieramy się na bogactwo duchowego wymiaru naszej egzystencji i poznajemy, jak realizować naszą ludzką naturę w świetle Bożej miłości i mądrości.

Informacje na stronie Instytutu Wyższych Studiów Teologicznych w Rzeszowie www.iwst.rzeszow.pl

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania 3×3 „Teologia ciała” Jana Pawła II została wyłączona

Pielgrzymka do Warszawy

W dniach 18-19 maja 2024 roku (sobota, niedziela) odbędzie się parafialna pielgrzymka do Warszawy połączona ze zwiedzaniem stolicy. 

Zbiórka na Rynku (obok wjazdu do kościoła) o godz. 4.00
Wyjazd o godz. 4.15

Ramowy program (plan może ulec modyfikacji):
Dzień 1 – 18.05.2024 r.
4.00 – zbiórka na Rynku (obok wjazdu do kościoła)
4.15 – wyjazd
9.00 – Msza święta w kościele św. Stanisław Kostki w Warszawie.
ok. 10.00 – zwiedzanie Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki z przewodnikiem (w 2 grupach)
ok. 11.00 – zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem (w 2 grupach)
ok. 18.00 – przyjazd do Ożarowa Mazowieckiego na nocleg (miejsce noclegu)

Dzień 2 – 19.05.2024 r.
7.30 – Msza święta w Ożarowie Mazowieckim
8.30 – śniadanie
10.00 – Muzeum Powstania Warszawskiego (grupa 1), następnie zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem
10.00 – zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem (grupa 2)
13.00 – obiad grupa 2
14.00 – obrad grupa 1
15.00 – Muzeum Powstania Warszawskiego (grupa 2)
ok. 18.00 – wyjazd z Warszawy do Głogowa Małopolskiego

W programie: wizyta w sanktuarium i modlitwa przy grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, zwiedzanie muzeum bł. Ks. Jerzego, Katedra Warszawska i modlitwa przy grobie bł. Prymasa Wyszyńskiego, zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem m. in. Powązki Wojskowe, Stare Miasto i Krakowskie Przedmieście, Łazienki Królewskie, wyjazd na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki, wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Nocleg: Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie – Ożarów Mazowiecki
Wyżywienie: obiadokolacja (1 dzień), śniadanie i obiad (2 dzień)

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Pielgrzymka do Warszawy została wyłączona

„Chwalcie łąki umajone…”

Nabożeństwo majowe w naszym sanktuarium
codziennie o godz. 17.40, a następnie Msza Święta.

W kościele na os. Zabajka
o godz. 18.00 Msza Święta, a po niej nabożeństwo majowe.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania „Chwalcie łąki umajone…” została wyłączona

„Czerwone maki” – wyjazd do kina

Przygotowując się do pielgrzymki parafialnej do Włoch, w ostatnim dniu kwietnia pojechaliśmy do kina Helios w Rzeszowie na film pt. „Czerwone maki”.

„Czerwone maki” to pierwszy polski film fabularny o słynnej i zwycięskiej bitwie o Monte Cassino. Historia bitwy ukazana z perspektywy młodego chłopaka – Jędrka, który przeszedł przez łagrowe piekło i opuścił Rosję wraz z Armią Andersa jako jedna z tysięcy sierot. Czas niewoli zmienił go z chłopca z dobrej rodziny w kombinatora i drobnego złodziejaszka, który zrobi wszystko, aby przetrwać. Wkrótce na froncie ma dojść do decydującego ataku na broniony przez niemieckie oddziały klasztor położony na wzgórzach Monte Cassino – ta spektakularna bitwa zadecyduje o życiu wielu żołnierzy i dalszym ataku armii aliantów we Włoszech oraz zmieni na zawsze życie Jędrka.
Wyścig z czasem, pełen napięcia proces planowania natarcia i ogromny ciężar nieodwracalnych decyzji podejmowanych przez dowódców II Korpusu czynią z „Czerwonych maków” kino pozostawiające niezapomniane emocje, a bohaterstwo polskich żołnierzy, którzy zdobyli Monte Cassino, zyskuje nareszcie właściwe upamiętnienie.
(opis filmu zaczerpnięty z https://helios.pl/rzeszow/kino-helios-powstancow/filmy/czerwone-maki-3334)

Galeria zdjęć: Wyjazd do kina na film „Czerwone maki”

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania „Czerwone maki” – wyjazd do kina została wyłączona

Wyjazd na Lednicę

Lednica to jedno z największych spotkań młodzieżowych na świecie! Czekają nas trzy dni pełne inspiracji, spotkań i duchowego umocnienia.

Wyruszamy w drogę w piątek, 31 maja o 6.00, z Rzeszowa. Przejedziemy przez pół Polski do wielkiego świata. Naszym pierwszym przystankiem będzie malowniczy Poznań, gdzie czeka na nas fascynujące zwiedzanie. Następnie skierujemy się do Gniezna, gdzie spędzimy noc. Będzie więc sporo czasu na integrację!

Sobota, 1 czerwca, rozpocznie się dla nas wyjątkową modlitwą:  Jutrznią w majestatycznej Katedrze Gnieźnieńskiej.  Potem czeka nas główna atrakcja – udział w XXVIII Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych na Polach Lednickich. Hasło tegorocznej Lednicy brzmi: „WRACAJ DO DOMU”, co zapowiada niezwykłe doświadczenie spotkania z własnym wnętrzem i wspólnotą. To będzie czas refleksji, modlitwy i radosnego przeżywania wiary w otoczeniu tysięcy innych młodych ludzi.

W niedzielę, 2 czerwca, zbudzeni duchowo i pełni nowych doświadczeń, wracamy do Rzeszowa. Na miejscu będziemy około godziny 10:00. 

Zostawimy Lednicę za sobą, ale ona nadal pozostanie w naszych sercach. Jej przesłanie będzie nas inspirować i towarzyszyć w codziennym życiu.

Koszt wyjazdu wynosi 270 złotych. 

Dołącz do naszej wyjątkowej podróży i razem odkrywajmy piękno spotkania, wspólnoty i wiary na Lednicy!

Zapisz się tutaj: https://tinyurl.com/lednica2024

Informacje: https://mlodziez.rzeszow.pl/aktualnosci/wyjazd-na-lednice,36

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Wyjazd na Lednicę została wyłączona

Rocznica I Komunii Świętej

W niedziele obchodziliśmy Rocznicę I Komunii Świętej dzieci, które w tamtym roku pierwszy raz przyjęły Chrystusa do swojego serca. Odżyły radosne wspomnienie, które towarzyszyły dzieciom oraz ich rodzicom z okazji I Komunii Świętej. Jednocześnie też dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Chrystusa Eucharystycznego i za to, że mogliśmy Go przyjmować przez cały rok.
Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. Przemysław Drąg – proboszcz.

Galeria zdjęć: Rocznica I Komunii Świętej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Rocznica I Komunii Świętej została wyłączona

Niedziela Dobrego Pasterza

Z okazji Niedzieli Dobrego Pasterza w naszej parafii gościmy przedstawicieli Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie: ks. Andrzeja Szpaczyńskiego – ojca duchownego oraz kleryków Mateusz, Kacper i Dawid.
IV Niedziela Wielkanocna to dzień, w który w sposób szczególny modlimy się za wszystkich przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego ale także o nowe powołania do służby w Kościele.
Po Mszy św. o godz. 9.30 odbyło się spotkanie dla członków Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Rzeszowie oraz wszystkich chętnych z ks. Andrzejem i klerykami.
We Mszy św. o godz. 11.00 uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami z przedszkola parafialnego. Oprawę muzyczną przygotowali rodzice dzieci z przedszkola. Po Mszy św. odbyło się błogosławieństwo dzieci oraz mam w stanie błogosławionym.
Naszych Gości, całą wspólnotę naszego Wyższego Seminarium Duchownego oraz wszystkich powołanych polecamy opiece Matki Bożej Głogowskiej.

Galeria zdjęć: Niedziela Dobrego Pasterza

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Niedziela Dobrego Pasterza została wyłączona

„Pola Nadziei 2024”

W niedzielę (14.04.2024) wolontariusze Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej w Głogowie Małopolskim przeprowadzili zbiórkę datków na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w ramach ogólnopolskiej akcji „Pola nadziei”. Pod okiem nauczycieli uczniowie sami przygotowali piękne żonkile. Akcją koordynowała p. Justyna Haligowska. W naszej parafii została zebrana kwota 12 566,60 zł.
Bóg zapłać za wszelkie ofiary!

Galeria zdjęć: „Pola Nadzieli Wiosna 2024”

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania „Pola Nadziei 2024” została wyłączona

I Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego w Głogowie Małopolskim

W niedzielę (14.04.2024) w naszym Sanktuarium odbyło się I Głogowskie Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego w Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej. W tym dniu na placu kościelnym oraz w rynku można było podziwiać motocykle, którymi przyjechali do Głogowa Małopolskiego uczestnicy zlotu.

Wydarzenie rozpoczęła Mszą Świętą w której modliliśmy się za wszystkich uczestników zlotu, a następnie odbyło się poświęcenie motocykli. Po uroczystościach w naszej świątyni odbył się widowiskowy przejazd ulicami naszego miasta i okolic, który był prowadzony przez gospodarzy zlotu: członków Głogowskiej Grupy Motocyklowej „ISKRA”, których pasażerami byli ks. Przemysław Drąg – proboszcz i Pan Paweł Baj – burmistrz Głogowa Małopolskiego.

„Wydarzenie zgromadziło liczne grono pasjonatów motocykli nie tylko z terenu Podkarpacia, ale i z całej Polski. Na placu przy Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej, bocznych uliczkach i głogowskim rynku można było podziwiać około 800 motorów, a w samej paradzie wzięło udział około 400. Tak duża liczba uczestników świadczy o sukcesie pierwszej tego typu inicjatywy w Gminie Głogów Małopolski” – informuje prezes GGM „Iskra” Teresa Tęcza.

Na zakończenie zlotu uczestnicy mogli się posilić, zdobyć pamiątkowe gadżety.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez lokalną grupę motocyklową „Iskra”, Gminę Głogów Małopolski oraz parafię pw. Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Małopolskim.

Galeria zdjęć: I Rozpoczęcie Sezonu Motorowego w Głogowie Małopolskim

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania I Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego w Głogowie Małopolskim została wyłączona

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Niedziela Miłosierdzia Bożego symbolizuje wyjątkowy moment, w którym skupiamy się na niezmierzonej miłości Boga. Jest to czas, aby przypomnieć sobie o nieskończonej łasce, którą Bóg ofiarowuje każdemu z nas. Poprzez uczestnictwo w liturgii, modlitwę i refleksję nad Ewangelią, wierzący mają okazję do odkrycia głębi miłosierdzia i zrozumienia jego roli w naszym życiu.
Niedziela Miłosierdzia Bożego ma swoją genezę w objawieniach, jakie miała polska mistyczka i święta siostra Faustyna Kowalska. Święta Faustyna, będąc zakonnicą ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, miała serię wizji, w których Jezus Chrystus ukazywał jej swoje miłosierdzie i nakazywał rozpowszechnianie kultu Bożego Miłosierdzia.

Niedziela Miłosierdzia Bożego to święto Parafialnego Zespołu Caritas. W naszej parafii o godz. 15.00 odbyło się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, Msza Święta z oprawą Parafialnego Zespołu Caritas, a następnie spotkanie przy stole z osobami starszymi. W nasze świętowanie włączyli się również wolontariusze Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej w Głogowie Małopolskim.

Galeria zdjęć: Niedziela Miłosierdzia Bożego

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Niedziela Miłosierdzia Bożego została wyłączona

84. rocznica zbrodni katyńskiej

W 84. rocznicę zbrodni katyńskiej, przed obeliskiem ku czci Polskich Oficerów Pomordowanych w Katyniu, Twerze i Charkowie w Głogowie Małopolskim odbyły się uroczystości upamiętniające jej ofiary.
Odczytano Apel Pamięci, ks. Proboszcz odmówił modlitwę za ofiary zbrodni. Przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, placówek oświatowych oraz organizacji patriotycznych złożyli kwiaty.
Piękną oprawę artystyczną przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim.
Uroczystości towarzyszyła asysta honorowa 133. Kompanii Radiotechnicznej Wojska Polskiego z Wysokiej Głogowskiej. Wartę przy obelisku pełnił również pododdział Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego z Głogowa Małopolskiego.

Wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej polecajmy Miłosierdziu Bożemu – Wieczne odpoczywane racz Im dać Panie…

Galeria zdjęć: 84. rocznica zbrodni katyńskiej
84. rocznica zbrodni katyńskiej – fot. Urzędu Miasta w Głogowie Małopolskim

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania 84. rocznica zbrodni katyńskiej została wyłączona

Ogłoszenia duszpasterskie

Aby przeczytać aktualne ogłoszenia kliknij TUTAJ

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ogłoszenia duszpasterskie została wyłączona

Intencje Mszalne

Aby zapoznać się z intencjami Mszy Św. w nadchodzącym tygodniu kliknij TUTAJ

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Intencje Mszalne została wyłączona