Siostry Michalitki

Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła, o popularnej nazwie michalitki jest instytutem zakonnym, w którym siostry łączą postawę kontemplacyjnego uwielbienia Boga z czynną miłością apostolską realizowaną w pracy wychowawczej, katechetycznej, charytatywno-społecznej, w duszpasterstwie parafialnym i na misjach.

Zgromadzenie założył pod koniec XIX wieku bł. ks. Bronisław Markiewicz przy współudziale Sługi Bożej m. Anny Kaworek. Podstawą życia sióstr są dwie zasady: Któż jak Bógr1; i Powściągliwość i Praca;. Zasady te zobowiązują nas do umiłowania Boga nade wszystko i szukania Jego chwały przez realizowanie dobra, sprawiedliwości i miłości.
Powołaniem naszym jest ukazywanie Chrystusa światu, a szczególnie dzieciom i młodzieży przez wychowywanie w zasadach wiary oraz w duchu powściągliwości i pracy.
Głównym patronem wspólnoty jest św. Michał Archanioł pierwszy obrońca chwały Bożej i zwycięstwa prawdy. Razem z Nim i na Jego wzór pragniemy:

  • adorować Tego, któremu cześć wyśpiewują Aniołowie i wychwalają wszyscy sprawiedliwi, a bez którego niespokojne jest ludzkie serce;
  • kochać Tego, który pierwszy obdarzył miłością i zawsze pozostaje wierny;
  • służyć Temu, który jest jedynym Panem, a potrzebuje pomocy w biednym dziecku i każdym potrzebującym człowieku;
  • poprzestawać na małym, żyć radośnie, pracowicie i powściągliwie, wierząc, że On sam wystarczy.

W Polsce jesteśmy obecne na 30 placówkach parafialnych. Pracujemy jako katechetki, pielęgniarki, zakrystianki, organistki, kancelistki, opiekunki parafialne. Prowadzimy domy dziecka, przedszkola, świetlice środowiskowe, dom matki i dziecka. Zgromadzenie wyrosło na polskiej ziemi, ale obecnie objęło działalnością apostolską i wychowawczą także inne kraje. Siostry Michalitki pracują we Francji, Niemczech, Włoszech, na Białorusi i Ukrainie, a w Kamerunie prowadzimy dwie placówki misyjne. Wszędzie posługujemy najbardziej potrzebującym.

PLACÓWKA W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM

ul. Kościelna 6
36-060 Głogów Małopolski

Przełożona: s. Eliza Włodyka
Wspólnota liczy 5 sióstr