Łaskami słynący Obraz Matki Bożej Głogowskiej

 W bocznej kaplicy znajduje się w ołtarzu łaskami słynący Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem zwanej Matką Bożą Głogowską. Namalowany na płótnie o wymiarach 43,5 x 29,5 cm. Twarze Maryi i Dzieciątka o ostrych rysach, głębokim światłocieniu. Maryja w czerwonej sukni i niebieskim płaszczu, na których widać bliki światła o wąskich liniach, podkreślające drobno marszczony układ fałd. Jezus w pomarańczowej sukni ze złotymi bordiurami, trzymający na kolanach w lewej ręce zamkniętą księgę, palcami prawej dłoni wskazujący na Maryję. Maryja z prawą dłonią ułożoną na piersi, w geście przytrzymywania rąbka płaszcza. Obraz od wieków otoczony wielką czcią wiernych.

 

Historia obrazu

Początki kultu NMP Głogowskiej sięgają czasów staropolskich. W urzędowych aktach wizytacji generalnej z 1721 r. przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, wizerunek ten określono jako łaskami słynący, a w następnych latach, w wyniku prac komisji diecezjalnej został uznany za cudowny. W tradycji miejscowej przechowała się staropolska pieśń mówiąca o objawieniu NMP w Głogowie. Wspomina ona również o koronacji tegoż obrazu (prawdopodobnie prywatnej).

Pierwotnie cudowny obraz odbierał cześć w kościele filialnym zlokalizowanym za ówczesnym miastem. Kościół nosił wezwanie MB Śnieżnej. Wybudował go w 1721 r. Kacper Makowski, miecznik chełmski. W 1763 r. właścicielka miasta Urszula z Branickich Lubomirska przekazała świątynię księżom misjonarzom św. Wincentego à Paulo. Ci przenieśli obraz do nowo wzniesionej świątyni św. Wincentego. Kres dynamicznemu rozwojowi kultu położyły rozbiory Polski i kasata klasztoru przez władze austriackie. Kościół misjonarski popadł w ruinę, a cudowny obraz przeniesiono do świątyni farnej. Tam nadal cieszył się kultem, bowiem informacje o nim i o głogowskim sanktuarium znalazły się w monumentalnych dziełach omawiających sanktuaria maryjne z pocz. XX w. o. Wacława Nowakowskiego OFM Cap. i ks. Alojzego Fridricha SI.

Szczególny rozwój kultu nastąpił w 2. połowie XX stulecia w wyniku starań ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Ujdy. W 2009 r. rozpoczęto starania o koronację cudownego obrazu MB Głogowskiej. W ramach przygotowań odbyła się 6 X 2011 r. sesja naukowa zainicjowana przez naukowców KUL pt. Obraz i Sanktuarium MB Śnieżnej w Głogowie Małopolskim. Wkrótce powołano komitet (na czele z biskupem Edwardem Białogłowskim) przygotowujący koronację. Odbyła się ona 30 V 2015 r.