RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest
Rzymskokatolicka Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Małopolskim,
36-060 Głogów Małopolski, ul. Kościelna 4,
reprezentowana przez proboszcza ks. Adama Samela,
dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego.

Inspektorem Ochrony Danych w Diecezji Rzeszowskiej jest:
Ks. Łukasz Chmielewski
35-959 Rzeszów, ul. Zamkowa 4

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia
(z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).
Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych,
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.