Kancelaria

Kancelaria Parafialna – czynna codziennie od godz. 8.00 do 9.00 oraz bezpośrednio po wieczornej Mszy świętej (za wyjątkiem: pierwszych piątków miesiąca i wszystkich sobót).

W niedzielę, uroczystości i święta kancelaria nieczynna.

W sprawach kancelaryjnych należy zwracać się do księdza dyżurnego w godzinach przeznaczonych na sprawy kancelaryjne.