Recent Posts

Wszystkie wpisy

Oto jest dom Boży i brama do nieba

Kościół to dom modlitwy – osobistej i wspólnotowej. To miejsce, gdzie doświadczamy szczególnej obecności Pana Boga i Jego łaski. Wyjątkowe znaczenie – jako miejsca spotkania z Panem życia – ma sanktuarium, które jest znakiem obecności Boga działającego pośród swego ludu, ponieważ to właśnie w tym miejscu Bóg udziela się poprzez swoje Słowo i Sakramenty. Do sanktuarium pielgrzymujemy jako do Świątyni Boga Żywego, aby łaska sakramentalna wyzwoliła nas od grzechu i udzieliła siły do życiowych zmagań.

Głogowska świątynia otrzymała szczególny dar w postaci Cudownego Obrazu Matki Bożej Głogowskiej Uzdrowienie Chorych. Maryja jest ucieczką grzeszników, orędowniczką, pośredniczką i szafarką łask, które wyprasza dla nas u Boga. Zapraszamy do naszego Sanktuarium wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy zmagają się z trudnościami natury fizycznej i duchowej. Zachęcamy wiernych, aby zawierzając się macierzyńskiej opiece Maryi, wypraszali przez Jej pośrednictwo i wstawiennictwo łaskę zdrowia u Jej Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa.

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.