Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wspólnota dla Intronizacji NSPJ zaprasza wszystkich na wspólne adoracje uwielbiająco-przebłagalne za grzechy całego świata, każdego miesiąca:

  • 2. dnia w godz. 13.00-14.00
  • 8. dnia w godz. 13.00-14.00
  • 16. dnia w godz. 14.00-15.00
  • 21. dnia w godz. 14.00-15.00
  • 29. dnia w godz. 14.00-15.00

 

Założycielką i koordynatorką Wspólnot w Polsce jest Pani Ewa Nosiadek (email: enosiadek@op.pl). Długoletnim opiekunem i katechetą był święty Kapłan, Redemptorysta ś.p. Ojciec Jan Mikrut, którego my pożegnaliśmy z głębokim żalem, a Serce Jezusa przyjęło z pewnością z wielką radością. Ojciec Jan poświęcił się całkowicie Intronizacji Pana Jezusa. Będąc chorym pracował za dwoje, miał dla każdego miłe i też dowcipne słowo, był cierpliwy, delikatny i wyrozumiały. Jego twarz promieniała świętością. Jadąc na sympozjum do Łagiewnik otrzymałam szczególny dar, całą drogę trzymałam jego misyjny krzyż, z czego jestem bardzo dumna. Myślę, że teraz modli się za nami. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Odpowiadając na wezwanie Pana Jezusa, aby uznać Jego królowanie – Boże królowanie, oraz przeprowadzić Intronizację Jego Najświętszego Serca w naszej Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej wspólnotowo adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie od 26.09.2008 roku.

11.12.2009 w imię Boże została powołana i zarejestrowana Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla królów i Pana Panów.

Nasza Wspólnota liczy 63 osoby, które poświęciły się NSPJ. Opiekunami Wspólnoty są czcigodni Ks. Prałat Adam Samel i Ks. Wacław Klimek.

Celem Wspólnoty jest wynagradzanie Sercu Pana Jezusa poprzez adorację PJ w Najświętszym Sakramencie, życie w stanie łaski uświęcającej, apostolstwo Intronizacji NSPJ. Wspólnota zamawia Msze wynagradzające NSPJ za grzechy własne, parafii i całego świata z prośbą o Intronizację NSPJ w dekanacie, diecezji, Polsce, świecie. Odbywają się spotkania w Domu pod Krzyżem. Bierzemy udział w ogólnopolskich czuwaniach na Świętym Krzyżu, Jasnej Górze, w Sympozjach i innych spotkaniach. Trwając na kolanach przed Majestatem Pana Jezusa, wynagradzając Jego Sercu i uwielbiając Je, prosiliśmy o Intronizację w naszej Parafii.

14.11.2010 gościliśmy Ojca Jan Mikruta, który wygłosił kazania na temat Intronizacji NSPJ, oraz Panią Ewę Nosiadek ze słowem i potrzebnymi materiałami.

11.06.2011 organizowałyśmy pielgrzymkę przebłagalno-wynagradzającą NSPJ do Dębowca, Tarnowca, Miejsca Piastowego i Korczyny, gdzie Sercu Jezusa i Maryi zawierzaliśmy Dzieło Intronizacji, Ojczyznę, Kapłanów, rodziny.

intronizacja1

intronizacja2

 

 

 

 

 

 

 

 

04.11.2011, w Pierwszy Piątek, w intencji Misji Świętej i Intronizacji NSPJ, odbyła się całodzienna Adoracja PJ z udziałem dzieci szkolnych, Kapłanów, Sióstr zakonnych, naszej Wspólnoty i całej Parafii, z wystawionym poświęconym Sercem, które wszyscy ucałowali,  oddając się Jego opiece. Z powodu wielkiego zainteresowania dzieło kontynuowane było też w niedzielę. Po czym Serce zostało  wmontowane w obraz NSPJ na przypomnienie o Jego  ogromnej Miłości do nas wszystkich i na upamiętnienie Intronizacji NSPJ.

intronizacja3

12.11.2011- 20.11.2011. w Parafii odbyła się Misja przygotowująca do Intronizacji NSPJ prowadzona przez czcigodnych Ojców Redemptorystów Stanisława Kuczka, Jerzego Czaję i Brata Łukasza, którzy spotkali się także z naszą Wspólnotą w serdecznej atmosferze.

                                        intronizacja4

intronizacja5

Ojcowie otwierali nasze serca, głosili kazania, ukazywali potrzebę Intronizacji NSPJ, wyjaśniając jej istotę na przykładach z życia – ŚWIAT POTRZEBUJE SERCA!

Odbywały się nauki ogólne i stanowe, odnawialiśmy przyrzeczenia chrzcielne, było pojednanie w Parafii. Po czym nastąpił Akt Osobistej Intronizacji NSPJ.

JEZU, JESTEŚ KROLEM! JEZU JESTES MOIM KRÓLEM! DAJ MI POZNAĆ WOLĘ TWOJĄ, PANIE! OTO JESTEM!

Po Misyjnej spowiedzi był Dzień Eucharystii- Ojcowie rozbudzili  w nas, być może uśpioną  świadomość, że na ołtarzu odbywa się prawdziwa Ofiara, a w Kielichu i w Eucharystii jest najprawdziwsza Krew i Ciało Pana Jezusa.

Następnie   mieliśmy odnowienie ślubów małżeńskich z błogosławieństwem małżonków i dzieci. Odbyła się Intronizacja NSPJ w rodzinach. Był także Dzień Maryjny, błogosławieństwo małych dzieci oraz ustawienie Krzyża Misyjnego  z procesją wokół kościoła.

20.11 Anno Domini 2011 z udziałem Jego Ekscelencji Ks. Bp. Kazimierza Górnego, czcigodnych Ks. Inf. J. Szurka, sekr. Ks. W. Matyskiewicza, Księży z Dekanatu, naszego Ks. Proboszcza, Prałata Adama Samela, Ks. W. Klimka, Ks. P. Salka, Ks. J. Buczyńskiego, Sióstr ze Zgromadzenia Św. Michała Archanioła, Burmistrza Mi Gm. Głogowa Młp. Pawła Baja, całej społeczności, wszystkich parafian, naszej Wspólnoty oraz delegacji Wspólnot dla Intronizacji NSPJ z Diecezji Rzeszowskiej, w Godzinę Miłosierdzia o 15.00, dzięki Łasce Pana, nastąpiło historyczne wydarzenie, podniosły dzień –

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa

– oddanie wszystkich stanów pod panowanie Jezusa Chrystusa, Miłości Jego słodkiego Serca. 19 Grup Intronizacyjnych , począwszy od Kapłanów, podchodząc przed ołtarz, odczytywało Akt oddania poszczególnego stanu, podpisując go, składając przed ołtarzem biało-czerwone róże.

  intronizacja7intronizacja6

intronizacja8  intronizacja9

intronizacja10  intronizacja11

CHRYSTUS WODZEM, CHRYSTUS KRÓLEM!!!

Dziękujemy naszemu Królowi Jezusowi Chrystusowi i Jego Najświętszemu Sercu za okazaną nam Łaskę i Matce Boskiej za prowadzenie w tym Dziele, prosząc jednocześnie, by z czasu Łaski skorzystały kolejne parafie, Polska, a za naszym przykładem cały świat.

Składamy serdeczne Bóg zapłać Jego Ekscelencji K. Górnemu i wszystkim czcigodnym Kapłanom, Siostrom, wszystkim stanom, wszystkim parafianom, a także P. Ewie Nosiadek, delegacjom Wspólnot i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali w realizacji tego Dzieła. W szczególny sposób dziękujemy Drogiemu Ks. Prałatowi A. Samelowi za wyrażenie zgody na wielkie Dzieło Intronizacji NSPJ oraz jego ogromne zaangażowanie całym sercem w organizację.

Pan woła o Intronizację DZISIAJ, jutro może nie być już okazji, a człowiek stając zawstydzony przed Bożym Majestatem, wyzna: Tak, mogłem to uczynić, nic nie stało na przeszkodzie.
Cała Ewangelia jest Słowem o Miłości, która jest sednem Intronizacji; oraz wołaniem o nawrócenie. Intronizacja NSPJ nie jest więc niczym nowym dla chrześcijanina. Jest wyciągnięciem Boskiej dłoni, by człowiek wrócił znów i odnowił przymierze, tak, jak czyniono to w przeszłości np. Księga Powtórzonego Prawa: „Mojżesz zwołał całego Izraela…” 5,1, „Dokonajcie więc obrzezania waszych serc, nie bądźcie nadal (ludem) o twardym karku, albowiem Pan, Bóg wasz, jest Bogiem nad Bogami i Panem nad Panami…” 10,16-…, „… Bo Pan na nowo będzie się cieszył ze świadczenia ci dobrodziejstw(…), jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając jego poleceń i postanowień(…); jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy. Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. I nie jest za morzem (…). Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić. Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój będzie ci błogosławił (…). Ale jeśli swe serce odwrócisz, (…). Wybierajcie więc życie…” 30, 9-20.
Lub Druga Księga Królewska: „Wtedy król polecił przez posłów, by zebrała się przy nim cała starszyzna Judy i Jerozolimy. I wszedł król do świątyni Pańskiej, a wraz z nim wszyscy ludzie z Judy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, kapłani i prorocy oraz cały lud, od najmniejszych aż do największych. Odczytał głośno całą treść księgi przymierza, znalezionej w świątyni Pańskiej. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przymierze przed obliczem Pańskim, że pójdą za Panem, że będą przestrzegali Jego poleceń, przykazań i praw całym sercem i całą duszą, że w czyn zamienią słowa tego przymierza, spisane w tejże księdze. I cały lud przystąpił do przymierza…” 23, 1-25.
Czy nie lepiej być Niniwą?
Praca w winnicy Pańskiej jest pełna trudów, ale nagroda jest wieczna, potem jest już tylko nagroda.
Pan Jezus prosi cię, byś przystanął na każdej Stacji Drogi Krzyżowej, wczuł się… Wtedy ujrzysz, pojmiesz i może pokochasz Jego Serce. A kiedy pokochasz, byś spojrzał w Jego oczy pełne Miłości i bólu i odpowiedział, czy na pewno uczyniłeś wszystko, tak jak Jego Serce dla ciebie uczyniło?

Pan ciebie wzywa DZIŚ!

„Przyjdź, bym mógł cię przytulić do SERCA”

intronizacja12

 

CHWAŁA PANU!
KRÓLUJ NAM CHRYSTE, ZAWSZE I WSZĘDZIE!!!!!!!

Najświętsze Serce Pana Jezusa, wysłuchaj pieśni naszych serc!

 

 

 

 

21.10.2012 – 25.10.2012 – Renowacja Misji Św. Intronizacji NSPJ, aby zatrzymać się; przytulając się do Jezusowego Serca; przemyśleć, odnowić przyrzeczenia, postanowienia i wprowadzając je w życie, dzielić się Owocami. Renowację prowadzili Ojciec Jacek Dubel oraz Ojciec Stanisław Kuczek, który spotkał się również z nami.

Ojcowie codziennie głosili nauki, by przygotować nasze serca na poświęcenie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Poświęcenie całej Parafii odbyło się na zakończenie Misji podczas Uroczystej Mszy Świętej z udziałem Jego Ekscelencji Ks. K. Górnego oraz czcigodnych Ks. W. Matyskiewicza, Ks. Prałata A. Samela, Ks. W. Klimka, Ks. P. Hajduka, Ks. M. Dziadosza i wszystkich zebranych, przed obrazem Serca Jezusowego.
Pięknym Owocem Renowacji jest Wieczysta Adoracja PJ w Najświętszym Sakramencie, która stała się możliwa dzięki ogromnym staraniom Ks. Pr. A. Samela. Dziękujemy całym sercem!
Czcigodny Ks. Biskup poświecił także odnowione ołtarze, nastawę pod monstrancje i tablice pamiątkowe oraz udzielił błogosławieństwa tym, którzy zobowiązali się do Wieczystej Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i naszej Wspólnocie dla Intronizacji NSPJ.
Serdeczne Bóg zapłać czcigodnym: Jego Ekscelencji K. Górnemu, Ks. Matyskiewiczowi, Ojcom Redemptorystom, Ks. Proboszczowi A. Samelowi, wszystkim obecnym Księżom, Siostrom, każdemu, kto przyczynił się do uświetnienia Uroczystości i stara się o Królestwo Boże oraz wszystkim Parafianom.
Niech Serce Jezusa zachowa wszystkich i obdarzy Łaskami!

intronizacja13

intronizacja14

intronizacja15

    intronizacja16

intronizacja17

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.”

(J 14,21-24)

← Duszpasterstwa w parafii