Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

Za zgodność:
Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia została wyłączona

Dni Krzyżowe

W naszej parafii przeżywamy tzw. „Dni Krzyżowe”, które obchodzone są w poniedziałek, wtorek i środę przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego. Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych.

Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował w Galii ok. roku 470 biskup diecezji Vienne – Mamert, w związku z klęskami nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny. Nazwa „Dni Krzyżowe” wywodzi się stąd, że modlono się idąc w procesji z głównego kościoła do innych kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych. Od IX wieku śpiewano podczas procesji Litanię do Wszystkich Świętych. W średniowieczu w takich procesjach brali udział także królowie, magnaci, władze danego miasta, i cały lud – zazwyczaj w strojach pokutnych. W niektórych miejscowościach poświęcano popiół i posypywano nim uczestniczących w procesji.
Obecnie „Dni Krzyżowe” nazywane są dniami modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące.

Módlmy się o dobre urodzaje i zachowanie nas od klęsk żywiołowych.

Galeria zdjęć: Dni Krzyżowe – dzień 1 Dni Krzyżowe – dzień 2 Dni Krzyżowe – dzień 3

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Dni Krzyżowe została wyłączona

Wspomnienie św. Floriana

W kalendarzu liturgicznym 4 maja obchodzimy wspomnienie św. Floriana – męczennika, patrona strażaków.
Podczas wieczornem Mszy Świętej modliliśmy się za wszystkich strażaków z OSP Głogów Małopolski, dziękowaliśmy dobremu Bogu za ich odwagę i poświęcenie.
W niedzielę (5 maja) Ochotnicza Straż Pożarna w Głogowie Małopolskim prowadzili kwestę uliczną z przeznaczeniem na cele OSP Głogów Małopolski. W tym dniu na Rynku można było obejrzeć samochody strażackie, które OSP Głogów posiada na wyposażeniu.

Wszystkim strażakom OSP Głogów Małopolski składamy wyrazy wdzięczności. Niechaj ta trudna praca, pełna nieprzewidywalnych wyzwań, będzie dla Was źródłem osobistej satysfakcji oraz powodem do dumy w myśl hasła: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Galeria zdjęć: Wspomnienie św. Floriana – patrona strażaków 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Wspomnienie św. Floriana została wyłączona

Ogłoszenia duszpasterskie

Aby przeczytać aktualne ogłoszenia kliknij TUTAJ

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ogłoszenia duszpasterskie została wyłączona

Intencje Mszalne

Aby zapoznać się z intencjami Mszy Św. w nadchodzącym tygodniu kliknij TUTAJ

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Intencje Mszalne została wyłączona