Pielgrzymka dziękczynna za ogłoszenie Matki Bożej Patronką Głogowa Małopolskiego 4.06.2022 r.