Wizytacja Kanoniczna Ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego 20.03.2022 r.