Przyjęcie kandydatów do grona Liturgicznej Służby Ołtarza 16.09.2021 r.