Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej w Warszawie 12.09.2021 r.