Poświęcenie Krzyża na osiedlu Wygoda 14.09.2021 r.