Przyjęcie kandydatów do grona Liturgicznej Służby Ołtarza 30.06.2020 r.