Diecezjalny Turniej Liturgicznej Służby Ołtarza w szachy 26.10.2019 r.