Wystawa filatelistyczna "Sanktuaria Maryjne" z okazji 4 rocznicy koronacji 26.05-8.06.2019 r.