Pielgrzymi z Austrii i jubileusz 20-lecia kapłaństwa ks. Grzegorza Półtoraka 19.05.2019 r.