Msza za Ojczyznę i uroczystości patriotyczne 3.05.2019 r.