Pielgrzymka LSO do Katedry w Rzeszowie 18.04.2019 r.