Odpust parafialny ku czci Trójcy Świętej oraz Dzień Patrona Szkoły im. bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego