wpomnienie św. Floriana (fot. Piotr Bajek, Grażyna Mularska)