Msza za Ojczyznę i uroczystości patriotyczne 3.05.2023 r.