Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza i Dziewczęcej Służby Maryjnej do Katedry w Rzeszowie 6.04.2023 r.