Poświęcenie nowej sali spotkań Liturgicznej Służby Ołtarza 18.10.2022 r.