„FELIETON WIKAREGO” na niedzielę 22 maja 2022 r.

Zapraszamy do lektury felietonu naszego wikariusza ks. Dariusza Mikruta:

OSOBISTE TRWANIE W PANU

 Jak podaje Katechizm Kościoła Katolickiego(176-177): „Wiara – jest osobistym przylgnięciem całego człowieka (rozumu i woli) do Boga, który się objawia przez czyny i słowa. Ma podwójny wymiar: przylgnięcie do Osoby i prawdy.” Analizując te słowa sami zauważamy, że wiele nam wszystkim brakuje do życia wiarą, do dawania świadectwa owej osobistej relacji z Bogiem – dlaczego?

Życie nasze to ruch i zmiana. W ciągu dziejów historii stajemy przed nowymi problemami i zadaniami, które niekoniecznie nas jednoczą, a wręcz przeciwnie dzielą i powodują wielkie zamieszanie.  Jeden z komentatorów  Słowa Bożego tak napisał: „To, co dobre, nie może być nudne, a co nudne, dobre.(…) Pozostawić wszystko po staremu, znaczyłoby ignorować niedolę ludzką i zapominać o wyraźnym nakazie Chrystusa. Chrystus jest w swoim Kościele przez Ducha Świętego. Jest On Duchem prawdy i pokoju, ale także Duchem zbawczego i błogosławionego niepokoju”.

Dzieje się tak, jak zaznaczyłem wyżej, gdyż ulegamy wielu  negatywnym współczesnym tendencjom, jak na przykład: pośpiech, pracoholizm, chęć dorównywania innym we wszystkim, pogarda dla wartości, chorobliwa zazdrość, skrajny materializm i życie plotkami na potęgę itd. To, że w każdej grupie ludzkiej są tak zwani siewcy niezdrowego niepokoju, to naturalne, ale zadaniem nas chrześcijan jest wykorzystywać te dwa wspaniałe dary Boże, które mamy: rozum i wolną wolę. Dary te prowadzą nas do odkrywania Bożego Ducha, który uczy  pokoju i miłości, a tego trzeba nam wszystkim. Modlitwa do Ducha Świętego jest nam konieczna nie tylko przed przyjęciem sakramentu Bierzmowania czy uroczystością Zielonych Świąt, ale zawsze – pamiętajmy o tym, to nie są żarty. Jeśli Chrystus obecny jest w swoim Kościele  przez  Ducha Świętego, to nie możemy opierać budowania wspólnoty tylko na naszych słabych staraniach, ale przede wszystkim potrzeba nam Jego darów. Sięgnijmy do naszych serc i umysłów i podejmijmy wołanie, aby Duch Święty nas przeniknął, bo tylko On jest w stanie nauczyć nas głębokiej wiary i życia prawdziwie chrześcijańskiego.                                                                                                                              

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.