Duszpasterze

PROBOSZCZ PARAFII

Ks. Adam Samel
(proboszcz od 1996 r.)

Ks. Proboszcz pochodzi z Dąbrowy Tarnowskiej.
Wyższe Seminarium Duchowne ukończył w Tarnowie przyjmując
w 1977 r. Święcenia Kapłańskie.

 


  WIKARIUSZ

Ks. Dariusz Mikrut
(wikariusz od 2018 r.)

Ks. Dariusz pochodzi z Parafii pw. Św. Katarzyny w Tyczynie.
Wyższe Seminarium Duchowne ukończył w Rzeszowie przyjmując
w 2004 r. Święcenia Kapłańskie z rąk Ks. Bpa Kazimierza Górnego.

Dotychczasowe placówki duszpasterskie to: Wysoka Strzyżowska, Rzeszów i Kołaczyce.


WIKARIUSZ

Ks. Michał Polański
(wikariusz od 2018 r.)

Ks. Michał pochodzi z Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Rzeszowie.
Wyższe Seminarium Duchowne ukończył w Rzeszowie przyjmując
w 2010 r. Święcenia Kapłańskie z rąk Ks. Bpa Kazimierza Górnego.

Dotychczasowe placówki duszpasterskie to: Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie.


POMOC DUSZPASTERSKA

Ks. Paweł Romanowski
(pomoc duszpasterska od 2018 r.)

Ks. Paweł pochodzi z Parafii pw. Bożego Ciała w Strzyżowie.
Wyższe Seminarium Duchowne ukończył w Przemyślu przyjmując
w 1994 r. w Rzeszowie Święcenia Kapłańskie z rąk Ks. Bpa Kazimierza Górnego.

Dotychczasowe placówki duszpasterskie to: Frysztak, Ropczyce, Biecz, Rzeszów, Londyn, Kołaczyce, Grodzisko, Gładyszów, Rzeszów, Charków i Cmolas.