O znaczeniu wizyty duszpasterskiej!

Wizyta-duszpasterska-01

Po Bożym Narodzeniu rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej kolędy. Jedni wyczekują wizyty księdza z radością, dla innych to przykry obowiązek. Nieprzypadkowo kolęda odbywa się po świętach Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię.

 

Okres Bożego Narodzenia jest czasem pogłębienia więzów z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do Kościoła i duszpasterzy.

Czym jest kolęda i jak ją rozumieć?

Przede wszystkim obejmuje ona wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski, prośbę o błogosławieństwo w nowym roku. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary rodziny, które powinno zgromadzić wszystkich domowników. Stąd  niezrozumiałym byłoby na przykład pozostawanie niektórych w sąsiednim pokoju albo oglądanie w tym czasie telewizji.
Tymczasem wizyta duszpasterska jest przede wszystkim spotkaniem modlitewnym. Ksiądz przychodzi, by pobłogosławić rodzinie na nowy rok i wspólnie z nią się pomodlić. To nie tylko błogosławieństwo, ale spotkanie kapłana z parafianami. Podczas kolędy najważniejsza jest obustronna serdeczność i oczywiście wrażliwość religijna. Kolęda jest doskonałą okazją ku temu, aby lepiej się poznać, aby przełamać anonimowość, aby wymienić swoje uwagi czy spostrzeżenia dotyczące życia parafialnego, czy też życia konkretnej rodziny. Jest okazją do tego, aby porozmawiać o wątpliwościach, odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących wiary i życia religijnego. Wielu ludzi potrzebuje kontaktu ze swoim księdzem. Jednak nie zawsze jest okazja, aby się spotkać, porozmawiać. Praca, zajęcia domowe, wychowywanie dzieci. To wszystko sprawia, że nie zawsze znajdują na to czas. Wielu ludzi po prostu krępuje się „zawracać księdzu głowę swoimi sprawami”. Jest też wielu ludzi samotnych, chorych, dla których wizyta księdza jest wielkim wydarzeniem, czekają na nią cały rok. Jest to więc wydarzenie ważne dla całej rodziny. Jedyne w roku.
Nie lekceważmy tego i jeżeli jest to możliwe, niech w czasie kolędy wszyscy domownicy będą obecni w domu.

Jak się do tego spotkania przygotować?

Tak jak na przyjęcie ważnego gościa, bo przecież przychodzi nie tylko kapłan, ale i Jezus Chrystus ze swoim błogosławieństwem. Przygotowanie do kolędy może mieć podwójny charakter. Duchowy – przez udział w modlitwie. I zewnętrzny – stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, Pismo święte, przygotowana woda święcona.

Każdy kto zrozumie istotę wizyty duszpasterskiej w swoim domu, będzie jej oczekiwał z radością i wykorzysta ten czas dla własnego dobra i dobra swojej rodziny. Oby spotkania kolędowe zacieśniały kontakty ludzi z duszpasterzami, i aby to przyczyniało się do naszego coraz większego zaangażowania w życie parafii.

635509_gd02s0405_stol_34

 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W NASZEJ PARAFII

2.01.2019 r. (środa)

Ks. Dariusz – od 16.00 – ul. Partyzantów – od Państwa Półtoraków (po obu stronach) do ul. Ogrodowej
Ks. Michał – od 16.00 – ul. Partyzantów (strona północna) od Pana Jarosława Kustry do Państwa Borkowskich
Ks. Paweł – od 16.00 – ul. Partyzantów – od ul. Ogrodowej (strona zachodnia)
do ul. Mickiewicza

 3.01.2019 r. (czwartek)

Ks. Dariusz – od 16.00 – ul. Prusa – początek od Państwa Cieślów w kierunku ul. Ogrodowej
Ks. Michał – od 16.00 – ul. Wojska Polskiego (strona południowa)
i przyległe (ul. Turkowskiego) – początek od Pani Małgorzaty Kopeć
Ks. Paweł – od 16.00 – ul. Wojska Polskiego (strona północna)
– początek od Pana Zbigniewa Mroczki
Ks. Proboszcz – od 16.00 – ul. Leśna Wola

 5.01.2019 r. (sobota)

Ks. Dariusz – od 9.00 – Zabajka – początek od Woli Cichej (strona wschodnia)
wraz z ulicami przyległymi
Ks. Michał – od 9.00 – Zabajka – początek od Woli Cichej (strona zachodnia)
Ks. Paweł – od 9.00 – Zabajka – początek od Bud Głogowskich (strona wschodnia)
Ks. Proboszcz – od 9.00 – Zabajka – początek od Bud Głogowskich (strona zachodnia)

 7.01.2019 r. (poniedziałek)

Ks. Dariusz – od 16.00 – ul. Prusa – początek od ul. Polnej do ul. Mickiewicza
Ks. Michał – od 16.00 – ul. Piekarska, Wąska i Krótka
Ks. Paweł – od 16.00 – ul. Polna – początek od ul. Cichej do Pani Małgorzaty Konieczny
Ks. Proboszcz – od 16.00 – ul. Sosnowa

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.